www3.rid.go.th/.../animation/animation.gif

Friday, 25 November 2011

KATA TANYA

Kata tanya digunakan untuk bertanya atau menyoal sesuatu. Kata tanya hadir di dalam predikat.
Jika predikat didepankan, maka kata tanya hendaklah disertai oleh partikal –kah.
Lihat contoh-contoh berikut:

Harga rumah baru kamu  berapa?
Berapakah harga rumah baru kamu?
Kemalangan itu berlaku bagaimana?
Bagaimanakah kemalangan berlaku?


Latihan Kata Tanya

http://c.1asphost.com/kelas/latih/soaljawab.htm

KATA SERU

Digunakan untuk melahirkan pelbagai perasaan, seperti suka, duka, marah, gembira, mencabar, dicabar dan sebagainya.
 Contoh:
  • Wah, cantiknya kereta baru kamu!
  •  Aduh, sakitnya hatiku!
  •  Syabas, anda baru sahaja menerima RM1 juta!

 Penting: Kata seru diguna sebelum klausa, dan kata seruan pada penghujung ayat, sebagai penutup ayat seruan itu.

Latihan Kata Seru

http://upsrbm.tripod.com/ks-lat1.htm